Site map

O DEP-u
O DEP-u
Direktor
Sektor za ekonomska istraživanja
Sektor za koordinaciju pripreme, monitoring
implementacije i evaluaciju razvojnih
dokumenata i analizu socijalne uključenosti
Sektor za zajedničke i opće poslove
Organigram DEP-a
Istorijat
Strateški dokumenti DEP-a
Publikacije
Not translated
Istraživanja
Bilten: Ciljevi
održivog razvoja u BiH
Pregled socijalno ekonomskih kretanja
Ekonomski trendovi
Izvještaji o razvoju
Priručnici
Resursni centar
Antikorupcija
BH
FBIH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
Interni dokumenti
Civilno društvo
BIH
FBIH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
Djeca i mladi
BiH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BH organizacije
Drugo
Ekonomija
BiH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
EU i evropske integracije
Akcioni planovi
BIH i EU
Izvještaji
Programi reforme
Programi za predulazak u EU
Razvojni planovi
Sporazumi
Strategije
Istraživanja
BH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
Javna Uprava
BH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
Legislativa
BD
BiH
FBiH
Kantoni
Bosansko podrinjski kanton
Hercegovacko neretvanski kanton
Kanton 10
Posavski kanton
Sarajevski kanton
Srednjo bosanski kanton
Tuzlanski kanton
Unsko sanski kanton
Zapadno hercegovacki kanton
Zeničko dobojski kanton
RS
Literatura
Ljudska prava
BiH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
Obrazovanje
BH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
Ravnopravnost spolova
BiH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
Romi
BiH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
Socijalna uključenost-isključenost
BiH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BH organizacije
Drugo
Socijalna zaštita
BiH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BH organizacije
Drugo
SPAG
BD SPAG
Sjednica 1
Sjednica 2
Sjednica 3
FBiH
Sjednica 1
Sjednica 2
Sjednica 3
Sjednica 4
RS
Sjednica 1
Sjednica 2
Sjednica 3
Statistika
BiH
Socijalna zaštita
FBiH
Demografija
Gender
Godišnjak
Kantoni u brojkama
Obrazovanje
Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
Visoko obrazovanje
Populacija
RS
Demografija
Gender
Godišnjak
Obrazovanje
Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
Visoko obrazovanje
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BH organizacije
Drugo
Tržiste rada
BiH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
Međunarodne organizacije
Zaštita okoliša
BiH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
Zdravstvena zaštita
BiH
FBiH
RS
BD
EU
Međunarodni dokumenti
Organizacije i drugo
BiH organizacije
Drugo
Seminari i predavanja
Biblioteka
Informacije
Kontakt
Pristup informacijama
Obavijesti za medije
Linkovi
Državna tijela i institucije
Entitetska tijela i institucije
Tijela i institucije Distrikta Brčko
Kantonalna i lokalna tijela i institucije
Međunarodne organizacije
Nevladine organizacije
Borba protiv korupcije
Javne nabavke
Plan nabavki
Namjera o provođenju
pregovaračkog postupka bez
objavljivanja obavještenja o
nabavci
Odluke i rješenja
Realizacija ugovora
Poziv za dostavljanje
ponuda za usluge iz
Anexa II dio B ZJN
Finansije
Godišnji izvještaji o
izvršenju budžeta
Budžet
Događaji i projekti
Projekti
MEMR
miPRO
Arhiva
CRIA
ESRF
MICS
Događaji
Trenutni događaji
Planirani događaji
Prošli događaji
Razvoj BiH
Strategije
Arhiva
Strategija razvoja BiH
Strategija socijalnog uključivanja BiH
Revidirani dokument Srednjoročne razvojne strategije BiH 2004-2007
Srednjoročna razvojna strategija BiH 2004-2007
Strateški okvir za BiH
Arhiva
Policy briefs
Background papers
Ciljevi održivog
razvoja
Analize i projekcije
Mjesečne informacije
2011
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ekonomski trendovi
Ekonomski i fiskalni program
Perspektive (Outlook)
Fiskalna održivost
Konkurentnost ekonomije
Konvergencija
Srednjoročni program rada Vijeća ministara
Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH 2016.-2018.
Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH 2017.-2019.
Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH 2018.-2020.
Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH 2019.-2021.
Evaluacija Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH
Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH 2020.-2022.