Ekonomsko fiskalni program

Informacija o aktivnostima na izradi programa ekonomskih reformi BiH za 2016.-2018. godinu

23.10.2015

Pred institucijama BiH se nalazi zadatak izrade Programa ekonomskih reformi BiH za 2016.-2018. godinu (ERP 2016-2018) koji predstavlja poboljšanu verziju Ekonomskog i fiskalnog programa (EFP), a koji su podnosile zemlje potencijalni kandidati za članstvo u EU. ERP sa jedne strane sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere, a sa druge strane sadrži sveobuhvatan program strukturalnih reformi u cilju poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.

1. Informacija o aktivnostima na izradi programa ekonomskih reformi BiH za 2016.-2018. godinu
2. Tabela 1: Plan aktivnosti po rokovima i nosiocima aktivnosti
3. Guidance for the Economic Reform Programmes
4. 2015 Economic Reform Programmes (Part I) of Albania, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey, BiH and Kosovo The EC’s overview and country assessments
5. Zaključak