Vijesti

Održana konferencija "Promocija SDG procesa u BiH"

7.3.2018

U zgradi Parlamenta BiH, 06. marta 2018. godine, održana je Konferencija pod nazivom "Promocija SDG procesa u BiH".
Vijeće ministara BiH je na 95. sjednici održanoj 22.03.2017.godine, zadužilo Direkciju za ekonomsko planiranje za izradu Akcionog plana i Mape puta za postizanje Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, kao i za praćenje aktivnosti u svim oblastima i izradu relevantnih analiza koje se odnose na postizanje zadanih ciljeva. 

Konferenciju je organizovala Direkcija za ekonomsko planiranja, a pozivu se odazvao značajan broj predstavnika institucija Vijeća ministara BiH. 

Cilj Konferencije je upoznavanje relevantnih predstavnika institucija VM BiH sa konceptom Ciljeva održivog razvoja u BiH. 

Direktor Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, je otvorio Konferenciji te istakao značaj prilagođavanja koncepta strateških razvojnih ciljeva u BiH, i za izgradnju institucionalnih kapaciteta, ali i za sve građane. 

G-đa Sezin Sinanoglu, Rezidentna koordinatorica UN-a presentirala je značaj Ciljeva održivog razvoja za Bosnu i Hercegovinu.

Dr. Miloš Prica, Ambasador et Large, prezentovao je proces od MDG do SDG. 

G.Zdenko Milinović, pomoćnik direktora Direkcije za ekonomske poslove, prezentirao je temu „Prilagođavanje Agende 2030 BiH kontekstu“.

Dr. Victor Olsavszky, WHO, predstavio je dosadašnje aktivnosti UN-a koji su vezani za ostvarivanje Agende 2030, te je predstavio drugu komponentu projekta „Potpora za provedbu Ciljeva održivog razvoja“. 

Na kraju je direktor Direkcije, g. Zoran Zeljko, istakao da kreiranje i implementacija ovog ambicioznog, ali neophodnog procesa, uključuje saradnju svih grupa i aktera u BiH društvu, a uloga Direkcije za ekonomsko planiranje  je  uspostavljanje participativno-koordinacionog pristupa u procesu čime bi se osigurao uspjeh istog, naglašeno je na današnjoj press konferenciji. Također, pozvao je sve prisutno da ukoliko se u njihovoj instituciji odvija neka aktivnost ili projekat da je vezan za SDG, da o tome obavijeste Direkciju za ekonomsko planiranje, kao bismo osigurali integrisanost čitavog procesa. 

Prisutnima smo distribuirali i Bilten koji je DEP izradila, a koji smo u potpunosti posvetili SDG ciljevima.