Vijesti

Nastaviti reforme za približavanje europskom standardu

5.4.2018

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o konkurentnosti ekonomije u Bosni i Hercegovini, kojom je ukazano na potrebu daljnjeg provođenja reformi.
U Informaciji se navodi da je posljednjih nekoliko godina ostvaren određeni napredak, koji se, između ostalog, ogleda u povećanju izvoza koji je udvostručen te poboljšanju trgovinskog bilansa. 
Da bi se životni standard u BiH približio standardu zemalja Evropske unije potrebno je u prvom redu privući veći broj stranih investicija, odnosno olakšati dolazak i poslovanje stranih kompanija smanjenjem birokratskih procedura i stimulacijom stranih ulagača, navodi se u informaciji. Dodaje se da je potrebno osigurati više radnih mjesta, povećati produktvnost radne snage, reformirati sistem obrazovanja, uključiti razne programe dokvalifikacije i prekvalifikacije, kao i profesionalnog usavršavanja. Svi ovi programi trebaju biti praćeni adekvatnim reformama tržišta rada i njegovim usklađivanjem s obrazovnim sistemom.