Vijesti

ODRŽANA KONSULTATIVNA MULTISEKTORSKA RADIONICA - OKVIR CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA U BIH

20.9.2019

Direkcija za ekonomsko planiranje u saradnji sa UNDP dana, 17. rujna 2019. godine u hotelu Bosnia u Sarajevu, organizirala je Konsultativnu multisektorsku radionicu na temu ciljeva održivog razvoja.
Svrha radionice je bila upoznavanje učesnika sa procesom izrade, onim što je do sada učinjeno kao i prikupljanje informacija od važnosti za proces domestikacije Agende 2030 u kontekst Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, direktor Direkcije za ekonomsko planiranje, koja je i zadužena od strane Vijeća ministara BiH za koordinaciju aktivnosti vezanih za ciljeve održivog razvoja, u uvodnom govoru obratio se nazočnima i istakao značaj ovog procesa, njegovo uvezivanje i kompatibilnost sa procesom pristupanja Europskoj uniji kao jednom od najvažnijih vanjskopolitičkih prioriteta u BiH, kao i priliku za izgradnja kapaciteta institucija svih razina vlasti. U nastavku radionice prisutni su mogli čuti i izlaganje ambasadora Dr. Miloš Price koji se ispred Ministarstva vanjskih poslova, obratio učesnicima i izvjestio ih o procesu pripreme Dobrovoljnog izvješća, koje je ove godine prezentirano od strane zamjenika ministra Ministarsva vanjskih poslova, Josipa Brkića, na Političkom forumu visokog nivoa u New Yorku.

Primjerak izvješća u engleskoj verziji moguće je preuzeti putem linka: LINK a tijekom radionice, učesnicima je podjeljen primjerak ovog dokumenta.

Zdenko Milinović, pomoćnik direktora Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, učesnike je podsjetio na značaj ovog procesa s aspekta strateškog planiranja u BiH, te izazovima s kojima se suočavamo zbog nedostatka regulative u ovoj oblasti na nivou BiH.

Dosadašnje aktivnosti radnih grupa povodom implementacije Agende 2030 u BiH, predstavila je gđa Amra Fetahović, stručni savjetnik Direkcije za ekonomsko planiranje, koja je u svostvu člana radnih grupa (radna grupa za indikatore i radna grupa za Okvir ciljeva održivog razvoja u BiH) iz prve ruke dala uvide u izazove s kojima su se suočavali vodeći jedan ovako kompleksan proces za BiH. Dodatno, predstavljen je i Projekt „Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora“, kojeg impelementira UNDP, pod pokroviteljstvom Švedske razvojne agencije, bez čije pomoći ovakve aktivnosti teško da bi bile provodive. Predstavnica UNDP-a Aida Laković Hošo, je u svojstvu Projekt managera Projekta prezentirala radni dokument Okvir ciljeva održivog razovja u BiH, koji je rezultat suradnje svih nivoa vlasti u okviru radnih grupa. Pravci razvoja, definirani u ranijim konsultacijama, pojašnjeni su od strane domaćih konsultanata/eksperata u kontekstu bosanskohercegovačkih izazova što je potaklo diskusiju koja je rezultirala zaključcima o kompleksnosti procesa koji zahtjeva multidisciplinaran pristup, široko polje djelovanja i uključenost svih relevantnih sudionika kako bi se osigurao uspjeh istog.

S tim u vezi, Direkcija za ekonomsko planiranje poziva sve relevantne aktere da pošalju svoje komentare na dokument koji im je prethodno proslijeđen putem elektronske pošte. Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem elektronske pošte info@dep.gov.ba.