Vijesti

Saopćenje povodom 17. oktobra, Međunarodnog dana iskorijenjivanja siromaštva

16.10.2019

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obilježava se svake godine 17. oktobra u cijelom svijetu. Rezolucijom 47/196, Generalna skupština Ujedinjenih naroda odredila je taj dan za podsticanje svijesti o potrebi iskorjenjivanja siromaštva i bijede u svim zemljama, naročito onih u razvoju. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva  je prilika da se prepoznaju napori i hrabrost osoba koje žive u velikom siromaštvu širom svijeta, posebno u područjima zahvaćenim ratom i prirodnim katastrofama.

Usvajanjem Agende održivog razvoja 2030, definirano je 17 ambicioznih ciljeva, od kojih prvi i drug cilj se izravno odnose na smanjenje siromaštva i iskorijevanje gladi u svijetu. 

Sve do nedavno, termin siromaštvo primjenjivan je u značenju nedovoljnih prihoda za nabavku minimalne korpe roba i usluga. Danas se smatra da je siromaštvo stanje kada nedostaju osnovne mogućnosti za dostojanstven život. Prepoznatljivo je da se siromaštvo manifestira na razne načine, među kojima su nedostatak prihoda i sredstava dovoljnih za osiguranje održive egzistencije, glad i neuhranjenost, slabo zdravlje, ograničena ili nikakva dostupnost obrazovanju i ostalim osnovnim uslugama, povećana smrtnost - uključujući smrtnost od bolesti, beskućništvo i neadekvatni stambeni uslovi, nesigurno okruženje, društvena diskriminacija i izolacija.

Prema poslјednjoj Anketi o potrošnji domaćinstva BiH 2015, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, preko 170.000 domaćinstava ili pola miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini bili su ispod praga relativnog siromaštva u 2015. godini. Stopa relativnog siromaštva stanovništva u Bosni i Hercegovini bila je 16,9%. Stopa siromaštva starih (65+)  iznosi 19,6%, a udio djece (<15godina) koja žive u relativno siromašnim domaćinstvima  je 18,7%. što je više od od prosjeka za zemlju. Prema statusu zaposlenja nositelja domaćinstva, u najvećem riziku od siromaštva su domaćinstva u kojima je nositelj domaćinstva nesposoban za rad (38,5%), a najmanja je kada je nositelj domaćinstva zaposlen 11,6% Prema podacima Agencije za statistiku u Bosni i Hercegovini u 2018.godini,  jedan od oblika socijalne zaštite primalo je preko pola miliona stanovnika, tačnije 549.546 korisnika, od čega 129.673 maloljetnih korisnika i 419.873 punoljetnih korisnika. 

U nadi da ćemo zajedničkim naporom iskorijeniti siromaštvo u Bosni i Hercegovini, direktor Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine podsjeća sve relevatne institucije svih nivoa vlasti, privatni sektor, te civilno društvo o potrebi zajedničkog i kompleksnog pristupa iskorjenjivanju siromaštva.