Pristup informacijama

Vodič o postupku pristupa informacijama u institucijama Vijeća ministara BiH

14.5.2024

Ovaj vodič urađen je kako bi pomogao podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama shodno odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/23)

Ovaj vodič urađen je kako bi pomogao podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama shodno odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/23) (u daljnjem tekstu: ZOSPI).

Vodič pomaže da se sazna više o tome kako možete pristupiti informacijama koje su u posjedu institucija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: institucije BiH), s ciljem cjelovitog informisanja zainteresiranih lica i nesmetanog pristupa informacijama pred institucijama BiH, ali i ujednačavanje pravne prakse, te mogućnost svih zainteresiranih pravnih subjekata da pod istim uslovima ostvare pravo na slobodan pristup informacijama.

Download (.pdf 218Kb)

Pristup informacijama