miPRO

Drugo izdanje Metodologije za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH

15.7.2011

Zadovoljstvo nam je predstaviti drugo izdanje Metodologije za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH – MiPRO, izrađeno nakon njene praktične primjene u 23 jedinice lokalne samouprave BiH. Drugo izdanje sadrži praktične primjere i iskustva iz nedavno provedenih procesa strateškog planiranja u ove 23 jedinice lokalne samouprave.

MiPRO je izrađena u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji je zajednička inicijativa Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), a provodi se u partnerstvu s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Federalnim ministarstvom pravde i savezima općina i gradova u oba entiteta.

ZAŠTO MiPRO? U osnovi razvojnog procesa je potreba za definiranjem sistematskog pristupa koji pruža vodeće principe, utvrđuje procese, rješenja i modalitete mjerenja rezultata. Polazeći od ovakog gledišta, izrađena MiPRO predstavlja konceptualni i praktični alat koji, na struktuiran i sistematičan način, vodi kroz proces planiranja lokalnog razvoja u BiH.

ŠTA JE MiPRO? MiPRO je instrument za proaktivno i odgovorno planiranje i upravljanje lokalnim razvojem u BiH, zasnovano na principima održivog razvoja i socijalne uključenosti, kao i ravnopravnosti spolova. Sastoji se od dva dijela: teorijskog i praktičnog, te seta praktičnih alata i primjera u elektronskoj formi (u okviru praktičnog dijela).

• Teorijski dio MiPRO daje opis osnovnih principa i karakteristika na kojima se zasniva proces strateškog planiranja na lokalnom nivou. Pored toga, teorijski dio daje pregled procesa, zajedničkih elemenata lokalnih razvojnih strategija, njihovog obuhvata, minimalne strukture i vremenskog okvira.

• Praktičnio dio MiPRO predstavlja vodič kroz svaki od koraka strateškog planiranja, objašnjava elemente, nudi preporuke, primjere, rješenja i dobre prakse, najčešće iz BiH. Praktični dio omogućava planerima lokalnog razvoja da riješe nedoumice, planiraju zadatke, organiziraju radionice, ali istovremeno pruža i dovoljno prostora za prilagođavanje specifičnostima određene općine. Postojanje metodologije za planiranje lokalnog razvoja reducira mogućnost greške, ali i štedi vrijeme.

MiPRO sadrži i set praktičnih alata u elektronskoj formi. Oni obuhvataju široku paletu primjera tabela, grafikona, instrumenata, strukture relevantnih dokumenata i sl., koji omogućavaju planerima lokalnog razvoja brže izvođenje određenih koraka procesa strateškog planiranja.

KAKO JE IZRAĐENA MiPRO? Proces izrade MiPRO vodila je Radna grupa za izradu metodologije uspostavljena u okviru ILDP-a, koja je okupila oko 30 predstavnika relevantnih institucija i organizacija sa svih nivoa, dok je u procesu konsultacija o nacrtu MiPRO učestovalo skoro 200 predstavnika nadležnih državnih i entitetskih institucija, kantona u FBiH, jedinica lokalne samouprave širom BiH, te predstavnika nevladinih i međunarodnih organizacija aktivnih u oblasti lokalnog razvoja. Nakon što je Radna grupa finalizirala i usvojila MiPRO usvojili su je i savezi općina i gradova u oba entiteta, te preporučili njenu primjenu svim svojim članicama. Po prijedlogu Federalnog ministarstva pravde i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Vlada FBiH je prihvatila i preporučila primjenu MiPRO. Iste preporuke je izdala i Vlada RS po prijedlogu Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS. Krajem 2009. godine započela je praktična primjena MiPRO u 23 partnerske općine ILDP-a. 

MiPRO, kao i usaglašeni koncept o vodećim principima planiranja lokalnog razvoja u BiH koji je predstavljao osnovu njenu izradu, možete preuzeti ovdje:

Teorijski dio (.pdf 607KB)

Prakticni dio (.pdf 1,669KB)