miPRO

Finalizirana Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH

21.12.2009

Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam Metodologiju za integrirano planiranje lokalnog razvoja u BiH  – miPRO, izrađenu u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji  je zajednička inicijativa Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), a provodi se u partnerstvu s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Federalnim ministarstvom pravde i savezima općina i gradova u oba entiteta.

ZAŠTO miPRO?  U osnovi  razvojnog procesa je potreba za definiranjem sistematskog pristupa koji pruža vodeće principe, utvrđuje procese, rješenja i modalitete mjerenja rezultata. Polazeći od ovakog gledišta, izrađena miPRO predstavlja konceptualni i praktični alat koji, na struktuiran i sistematičan način, vodi kroz proces planiranja lokalnog razvoja u BiH.

ŠTA JE miPRO? miPRO je instrument za proaktivno i odgovorno planiranje i upravljanje lokalnim razvojem u BiH, zasnovano na principima održivog razvoja i socijalne uključenosti, kao i ravnopravnosti spolova. Sastoji se od dva dijela: teorijskog i praktičnog, te seta praktičnih alata i primjera u elektronskoj formi (u okviru praktičnog dijela).


Teorijski dio miPRO daje opis osnovnih principa i karakteristika na kojima se zasniva proces strateškog planiranja na lokalnom nivou. Pored toga, teorijski dio daje pregled procesa, zajedničkih elemenata lokalnih razvojnih strategija, njihovog obuhvata, minimalne strukture i vremenskog okvira.
Praktičnio dio miPRO predstavlja vodič kroz svaki od koraka strateškog planiranja, objašnjava elemente, nudi preporuke, primjere, rješenja i dobre prakse, najčešće iz BiH. Praktični dio omogućava planerima lokalnog razvoja da riješe nedoumice, planiraju zadatke, organiziraju radionice, ali istovremeno pruža i dovoljno prostora za prilagođavanje specifičnostima određene općine. Postojanje metodologije za planiranje lokalnog razvoja reducira mogućnost greške, ali i štedi vrijeme. 
• miPRO sadrži i set praktičnih alata u elektronskoj formi. Oni obuhvataju široku paletu primjera tabela, grafikona, instrumenata, strukture relevantnih dokumenata i sl., koji omogućavaju planerima lokalnog razvoja brže izvođenje određenih koraka procesa strateškog planiranja.


KAKO JE IZRAĐENA miPRO? Proces izrade miPRO vodila je Radna grupa za izradu metodologije uspostavljena u okviru ILDP-a, koja je okupila oko 30 predstavnika relevantnih institucija i organizacija sa svih nivoa, dok je u procesu konsultacija o nacrtu miPRO učestovalo skoro 200 predstavnika nadležnih državnih i entitetskih institucija, kantona u FBiH, jedinica lokalne samouprave širom BiH, te predstavnika nevladinih i  međunarodnih organizacija aktivnih u oblasti lokalnog razvoja. Nakon što je Radna grupa finalizirala i usvojila miPRO  usvojili su je i savezi općina i gradova u oba entiteta, te preporučili njenu primjenu svim svojim članicama. Po prijedlogu Federalnog ministarstva pravde i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Vlada FBiH je prihvatila i preporučila primjenu miPRO, a očekuje se i da će Vlada RS također prihvatiti ovu metodologiju. Krajem 2009. godine započela je praktična primjena miPRO u 24 partnerske općine ILDP-a.

Ovim putem svim potencijalnim korisnicima predstavljamo miPRO, te se nadamo da će ona olakšati, podržati i sistematizirati planiranje lokalnog razvoja u BiH. Promocija miPRO, uz praktične informacije o njenoj primjeni, će se organizirati u okviru ILDP-a početkom 2010. godine.


Za više informacija možete kontaktirati:  Marina Dimova, voditeljica projekta ILDP; tel. : 033 563757; e-mail: mdimova@undp.ba Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript ili Aida Laković Hošo, koordinatorica za izradu politika tel.: 033 563875; e-mail: alakovic@undp.ba Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript , Fax: +387 33 552330; website: www.undp.ba