Kontakt

Kontakti

26.1.2010


DEP CENTRALA

650 842


DEP FAKS

650 845

lok.118

URED DIREKTORA

ZORAN ZELJKO

Direktor

650 842

lok.117

SAŠA STANIĆ

Tehnička tajnica

650 842

lok. 101

SEKTOR ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA

ALIDA SOFIĆ

Pomoćnik direktora

650 840

lok. 114

SEKTOR ZA KOORDINACIJU PRIPREME, MONITORING IMPLEMENTACIJE I EVALUACIJU RAZVOJNIH DOKUMENATA I ANALIZU SOCIJALNE UKLJUČENOSTI

ZDENKO MILINOVIĆ

Pomoćnik direktora

650 928

lok. 130

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

EMIR DEMIROVIĆ

Pomoćnik direktora

650 856

lok. 115


Email: info@dep.gov.ba