Sektor za zajedničke i opće poslove

Sektor za zajedničke i opće poslove

7.7.2011

Sektor za zajedničke i opće poslove se brine za opšte, kadrovske, ekonomsko-finansijske, dokumentacione, administrativne i druge pomoćne poslove koji su podrška radu 25 uposlenih službenika Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH.