ESRF

Eksterna verifikacija troškova Fonda za revitalizaciju sektora preduzeća (ESRF)

14.5.2009

Direkcija  za  ekonomsko  planiranje  (DEP)  u  ime  donatora  Fonda  za revitalizaciju sektora preduzeća (ESRF), (Ured za međunarodni razvoj – DfID, Švedske agencije za međunarodnu razvojnu suradnju – SIDA,  i  Ambasade  kraljevine  Nizozemske), želi angažirati  revizore  koji  raspolažu  adekvatnim  kvalifikacijama,  u  cilju  provedbe eksternog  pregleda  finansijskog  upravljanja  projektom  pod  nazivom  Fond  za revitalizaciju  sektora  preduzeća  tokom  peroda  od  1. decembra  2006.  godine  do 31. maja 2009. godine.

Više informacija ->