Srednjoročna razvojna strategija

Srednjoročna razvojna strategija BiH 2004-2007

16.10.2008

Srednjoročna razvojna strategija BiH 2004-2007 je sveobuhvatni dokument socio-ekonomskog razvoja BiH. SRS BiH ima tri osnovna cilja: 1. Ostvariti pretpostavke za samoodrživ i ujednačen ekonomski razvoj 2. Smanjiti siromaštvo 3. Ubrzati integracije u Evropsku uniju (EU)

Srednjoročna razvojna strategija BiH 2004-2007 je sveobuhvatni dokument socio-ekonomskog razvoja BiH. SRS BiH ima tri osnovna cilja:
 
1. Ostvariti pretpostavke za samoodrživ i ujednačen ekonomski razvoj
2. Smanjiti siromaštvo
3. Ubrzati integracije u Evropsku uniju (EU)
 
 
 
Sadržaj:

I. Uvod
I.1. Popis akronima
I.2. Kako je nastala Srednjoročna razvojna strategija BiH
I.3. Spisak učesnika u pripremi Srednjoročne razvojne strategije BiH
I.4. Ciljevi i prioriteti Srednjorocne razvojne strategije BiH
I.5. Sažetak
I.6. Pregled siromaštva u Bosni i Hercegovini

II. Srednjoročni makroekonomski okvir i okvir za fiskalnu reformu
II.1. Srednjorocni makroekonomski okvir
II.2. Okvir za fiskalnu reformu

III. Rast privatnog sektora
III.1. Unapređenje poslovnog okruzenja za domaća i strana ulaganja i podrška poduzetništvu
III.2. Privatizacija
III.3. Finansijski sektor
III.4. Reforma tržišta radne snage
III.5. Strategija borbe protiv korupcije
III.6. Strateški smjerovi u vođenju vanjske trgovine i podrška izvozu
III.7. Reforma javne uprave
III.8. Strateški smjerovi u razvoju sustava statistike

IV. Najvazniji rizici za uspjesnu implementaciju Srednjorocne razvojne strategije BiH
IV.1. Mehanizam za implementaciju, monitoring i evaluaciju Srednjorocne razvojne strategije BiH

V. Sektorski prioriteti
V.1. Sektorski prioriteti: Socijalni sektor
V.2. Sektorski prioriteti: Obrazovanje
V.3. Sektorski prioriteti: Zdravstvo
V.4. Sektorski prioriteti: Poljoprivreda
V.5. Sektorski prioriteti: Šumarstvo
V.6. Sektorski prioriteti: Vodoprivreda
V.7. Sektorski prioriteti: Okoliš
V.8. Sektorski prioriteti: Infrastruktura
V.9. Sektorski prioriteti: Energetika
V.10. Sektorski prioriteti: Industrija
V.11. Sektorski prioriteti: Protuminske akcije
V.12. Sektorski prioriteti: Informacijsko - komunikacijske tehnologije

VI. Bibliografija

VII. Generalni akcioni plan za period 2004 - 2007
 
 
Kompletan dokument je dostupan na sljedecem linku (.zip 7,902kb)